rue de mersch larochette 2018

Werkzaamheden in de "rue de Mersch" in Larochette in 2018

De werkzaamheden beginnen op 12 maart 2018 en zullen naar verwachting eind december 2018 zijn afgerond.

 

Beïnvloed door de werken zijn aan beide zijden van de straat grote delen van de trottoirs en de verharde weg. De werkzaamheden starten in het bovenste gedeelte van de “rue de Mersch” en zullen in verschillende fasen naar het centrum voortgaan.

Fase 1: van 12 maart tot en met juni: bovenste gedeelte van de “rue de Mersch”, het verkeer wordt voornamelijk gecontroleerd door middel van verkeerslichten.

Fase 2: van juni tot september: middelste deel van de “rue de Mersch”,het verkeer wordt hoofdzakelijk gecontroleerd door middel van verkeerslichten.

 

Fase 3: van september tot december: onderste deel van de “rue de Mersch” met volledige sluiting, omleidingen zijn aangegeven.

Waar slapen en eten?