Felser zandsteen

Kontakt: 
Carrières Feidt SA 
Montée d’Ernzen 
L-7636 ERNZEN 
Tél. : (+352) 87 94 75 - 1 
Fax : (+352) 87 94 78 

http://www.carrieresfeidt.lu

De zandsteen uit de groeven van Ernzen, bekend onder de naam „Luxemburgse zandsteen“ is licht van kleur, bijna wit tot beige. Zijn fijne, dichte en regelmatige structuur en zijn grote drukvastigheid maken hem zeer geliefd voor monumentale gebouwen. Zo werd hij b.v gebruikt voor het groothertogelijk paleis, in de Adolf Brug, in het gebouw van de Staatsspaarkas, in het „Cercle“ gebouw, in de kathedraal van de stad Luxemburg, de basilika van Echternach en kasteel Meysembourg. Ook in het buitenland werd de steen gebruikt, het koloniaal museum van Tervuren (België), het postgebouw van Gent (België) en het oude station van Leiden (Nederland).

Het beste bewijs van de langdurigheid van de Felser zandsteen ziet u aan de burcht van Larochette, gebouwd in de XIIe eeuw. Onderdelen zoals de open haard en de ronde boogvensters zijn onveranderd zowel in materiaal als in kleur.

In het begin waren er meerdere steengroeven waar gastarbeiders uit zuidelijke landen (meest Italianen) en werklui uit de omgeving werk vonden. De werkomstandigheden waren zwaar, zonder machines et dagelijks stof happen. Geleidelijk bleef nog maar één „Kaul" over, die van de Belgische S.A. de Montfort ge-exploiteerd werd. Onder hun Regie werden voor en na de eerste wereldoorlog de grote opdrachten met België gehandeld. Het transport gebeurde per trein met de Jhangeli over Larochette naar Cruchten, van daaruit verder naar Luxemburg stad en België. Jammer genoeg werd na de 2e wereldoorlog, tijdens welke het bedrijf in beslag genomen werd, niet meer genoeg ge-investeerd et door continue uitname van gelden door het Belgische moederbedrijf was er geen ruimte voor ontwikkeling meer. In het jaar 1979 nam echter de Firma Feidt Frères het bedrijf over van de Société de Montfort en bracht het op een modern niveau met een grote productiehal, steenbehouwing machines, en een computergestuurde snijmachine.

meer details : http://www.industrie.lu/ernzersteinbrueche.html

ernzen-new

Kunst en Cultuur